Day 17: South by San Simeon to San Luis Obispo - Illinoistocht